En aquest apartat us mostrem links a bases de dades fluxe i stock sobre Drets Sexuals i Drets Reproductius (DSiDR) referents a Catalunya, Balears, Estat Espanyol i la resta del món. L’objectiu d’aquest apartat és mostrar bases de dades útils per les vostres investigacions.

*Cal aclarir que no existeix encara cap base de dades sobre Drets Sexuals i Drets Reproductius i per tant hem escollit aquelles dades que creiem que poden ser útils per a fer-se una idea sobre l’estat dels DSiDR en una determinada regió.