*Realitzar una llista de Drets Sexuals no és una tasca fàcil. La IPPF, en la Declaració de Drets Sexuals publicada l’any 2008 afirma que la sexualitat és un concepte en evolució, que comporta tant l’activitat sexual com l’orientació sexual, l’erotisme, el plaer, la intimitat o les identitats de gènere. Els drets sexuals estan constituïts per una sèrie de beneficis relatius a la sexualitat que emanen dels drets a la llibertat, igualtat, privacitat, autonomia, integritat i dignitat de totes les persones, que són Drets Humans.

Els 10 Drets Sexuals aprovats l’any 2008 per IPPF són:

1. Dret a la igualtat, a una protecció legal igualitària i a viure lliures de tota forma de discriminació basada en el sexe, la sexualitat o el gènere
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets, i han de gaudir de la mateixa protecció de la llei contra la discriminació en base en la seva sexualitat, sexe o gènere

2. Dret de totes les persones a la participació, sense importar el seu sexe, sexualitat o gènere
Totes les persones tenen dret a un ambient que els permeti participar i contribuir activa, lliure i significativament en els aspectes civils, econòmics, socials, culturals i polítics de la vida humana, a nivell local, nacional, regional i internacional, i a poder fer realitat els seus drets humans i les seves llibertats fonamentals.

3. Dret a la vida, llibertat, seguretat de la persona i integritat corporal
Totes les persones tenen dret a la vida, la llibertat i a viure lliures de tortura i d’un tracte cruel, inhumà i degradant, i, especialment quan la causa de això sigui el seu sexe, edat, gènere, identitat de gènere, orientació sexual, estat civil, història o comportament sexual, real o ser malaltes de VIH/SIDA;

4. Dret a la privacitat
Totes les persones tenen dret a no ser subjectes a la interferència arbitrària de la seva privacitat, família, llar, documents o correspondència, així com al dret a la privacitat que és essencial per exercir la seva autonomia sexual.

5. Dret a l’autonomia personal i al reconeixement davant la llei
Totes les persones tenen dret a ser reconegudes davant la llei i tenen dret a la llibertat sexual, la qual abasta l’oportunitat dels individus per tenir control i decidir lliurement sobre assumptes relacionats amb la sexualitat, per a triar les seves parelles sexuals i per experimentar el seu potencial i plaer sexual a plenitud, dins d’un marc de no discriminació.

6. Dret a la llibertat de pensament, opinió i expressió
Totes les persones tenen dret a exercir la seva llibertat de pensament, opinió i expressió en relació amb les seves idees sobre la sexualitat, orientació sexual, identitat de gènere i drets sexuals , sense intromissions o limitacions basades en les creences culturals dominants o ideologia política,o en nocions discriminatòries de l’ordre públic, moralitat pública, salut pública o seguretat pública.

7. Dret a la salut i als beneficis de l’avanç científic
Totes les persones tenen dret a gaudir del més alt estàndard possible de salut física i mental, que inclou els determinants essencials de la salut, i l’accés a l’atenció de la salut sexual per a la prevenció, diagnòstic i tractament de totes les inquietuds, problemes i trastorns sexuals.

8. Dret a l’educació i informació
Totes les persones, sense discriminació, tenen dret a l’educació i informació de manera general ia l’educació integral en sexualitat, així com a la informació necessària i útil per a exercir plenament la seva ciutadania i igualtat en els dominis privats, públics i polítics.

9. Dret a escollir si casar-se o no i a formar i planificar una família, així com a decidir si tenir o no fills i com i quan tenir-los
Totes les persones tenen dret a triar si casar-se o no fer-ho, si formar i planificar una família o no fer-ho, quan tenir fills ia decidir el nombre i espaiament dels seus fills de manera responsable i lliure, dins d’un ambient en el qual les lleis i polítiques reconeguin la diversitat de les formes familiars, incloent aquelles no definides per ascendència o matrimoni.

10. Dret a la rendició de comptes i reparació de d’anys
Totes les persones tenen dret a mesures efectives, adequades, accessibles i apropiades de tipus educatiu, legislatiu, judicial i d’altres tipus per assegurar i exigir que els que tinguin el deure de garantir els drets sexuals siguin plenament responsabilitzats de fer-los complir. Això inclou la capacitat de supervisar la implementació dels drets sexuals i de tenir accés a remeis per violacions als drets sexuals, incloent l’accés a una reparació de danys completa a través de la restitució, compensació, rehabilitació, satisfacció, garantia de no reincidència i qualsevol altre mitjà.

► Llegeix el document de la IPPF amb el desenvolupament de cada una dels drets