En aquest apartat podeu trobar quin és el marc normatiu i polític pel que fa als Drets Sexuals i Drets Reproductius (DSiDR) a Catalunya i a Balears.

De cadascuna de les Comunitats Autònomes hi trobareu: un recull de totes les lleis en materia de DSiDR i d’aquells decrets i documents que regulen el desplegament d’aquestes lleis; una selecció de les propostes relacionades amb els Drets Sexuals i els Drets Reproductius dels programes electorals dels partits polítics amb representació parlamentària per la legislatura 2008-2012; i un recull actualitzat de les propostes a la Mesa Parlament.

*Cal puntualitzar que l’enfocament de Drets Sexuals i Reproductius és relativament nou en la literatura jurídica i institucional de l’Estat espanyol i que la majoria de lleis no en fan referència explicitament.

CATALUNYA
BALEARS