En aquest apartat podeu trobar quin és el marc normatiu i polític pel que fa als Drets Sexuals i Drets Reproductius (DSiDR) a l’Estat espanyol.

Us oferim un recull de totes les lleis en matèria de DSiDR i també una compilació d’aquells decrets i documents que regulen el desplegament d’aquestes lleis. També fem una selecció dels programes electorals dels partits polítics amb representació parlamentària, compilant totes les propostes relacionades amb els Drets Sexuals i Reproductius. Per fer un seguiment de l’activitat parlamentària, incloem un buscador de les propostes a la mesa del Congrés.

*Cal puntualitzar que l’enfocament de Drets Sexuals i Reproductius és relativament nou en la literatura jurídica i institucional de l’Estat Espanyol i que la majoria de lleis no en fan referència explícitament.

LEGISLACIÓ

Recull de lleis espanyoles en matèria de Drets Sexuals i Drets Reproductius des de l’any 1980 fins a l’actualitat