La Llei 13/2005 de reforma del Codi Civil pel que fa al dret a contraure matrimoni. En particular, aquesta reforma afegeix un segon paràgraf vigent article 44 del Codi civil, mantenint el primer paràgraf intacte:

L’home i la dona tenen dret a contreure matrimoni conforme a les disposicions d’aquest Codi. El matrimoni tindrà els mateixos requisits i efectes quan ambdós contraents siguin del mateix o de diferent sexe.

La resta de modificacions del Codi civil efectuades per la Llei 13/2005 van dirigides a substituir les expressions “marit i muller” per “cònjuges”, i “pare i mare” per “progenitors”. Com a conseqüència d’aquesta reforma, dues dones o dos homes poden contraure matrimoni, i aquest matrimoni té la mateixa naturalesa, requisits i efectes que el que podien contreure, i després de la reforma poden seguir contraient, una dona i un home.