La llei té com a objectiu la universalització de l’assistència sanitària per a garantir la igualtat d’accés de tota la població a les prestacions sanitàries i la coordinació de recursos sanitaris públics per fer efectives aquestes prestacions.

► Veure la Llei General de Sanitat