L’Intergrup Parlamentari Espanyol sobre Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva va ser constituït el 1998 amb el propòsit de donar seguiment al Programa d’Acció de la Conferència Internacional sobre Població i Desenvolupament (El Caire, 1994), amb una particular atenció als compromisos adquirits per l’Estat Espanyol.

Està integrat pels membres de tots els grups parlamentaris del Senat i el Congrés dels Diputats que comparteixen un interès i entusiasme en matèria de Cooperació Internacional, Desenvolupament Sostenible i Salut Reproductiva.

La Federació de Planificació Familiar Estatal, com a Secretaria d’aquest Intergrup i amb el suport i la col·laboració de la Federació de Planificació Familiar Internacional-Xarxa Europea (IPPF-EN), el Fons de Població de Nacions Unides (UNFPA) i el Fòrum Parlamentari Europeu (FPE), té entre els seus objectius la missió de difondre els continguts i promoure el compliment del Programa d’Acció adoptat en la Conferència Internacional sobre Població i Desenvolupament (El Caire, 1994) i de la Plataforma per l’Acció adoptada en la IV Conferència Mundial sobre les Dones (Beijing, 1995).Logo IPE_edited

Entre les activitats que es realitzen, es troben: fòrums de discussió, visites d’estudi, participació en trobades i conferències internacionals i intercanvi i enfortiment de relacions institucionals amb altres grups parlamentaris de naturalesa similar.

Més informació