Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Agencia de cooperación internacional para el desarrollo que promueve el derecho de cada mujer, hombre y niño a disfrutar de una vida sana, con igualdad de oportunidades para todos.

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Gestiona la política de cooperació al desenvolupament, construcció de pau i acció humanitària de la Generalitat de Catalunya per contribuir a modificar les relacions nord-sud.

Federació Catalana d’ONGD
Federació que treballa per potenciar la coordinació de les entitats de cooperació per al desenvolupament associades, amb la finalitat d’aconseguir un nou tipus de relacions Nord-Sud i el ple desenvolupament de tots els pobles i cultures.