Center for Reproductive Rights
Creat al 1992 per advocats/des i activistes dels drets reproductius, el Centre de Drets Reproductius fa servir les eines legals per promoure l’autonomia reproductiva com un dret humà fonamental que tots els governs han de protegir, respectar i garantitzar.

Sexuality Policy Watch
Estudis avaluatius sobre tendències globals en sexualitat, política i polítiques de sexualitat, activisme polític, construcció d’associacions estratègiques amb actors socials que actuen en el camp dels drets sexuals en les zones polítiques clau; publicació d’anàlisi de les polítiques i altres materials, abordant qüestions relacionades a les polítiques de sexualitat.

Red Europea de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF-EN)
Inclou tots els estats europeus que forman part de la IPPF.

Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF)
Organització internacional que proveeix serveix i defensa els interessos en el camp dels drets sexuals i reproductius. Té presència en 180 estats i la FPFE en forma part.

FPFE (federación Estatal de Planificación Familiar)
Organización formada por Asociaciones de Planificación Familiar de Andalucía, Castilla la Mancha, Castilla León, Catalunya, Baleares, Extremadura, Galicia y Madrid.

Centre de drets sexuals i reproductius
ONG dedicada a promover la igualdad de las mujeres en todo el mundo, garantizando sus derechos reproductivos como derechos humanos. Los derechos reproductivos, base de la autodeterminación de las mujeres sobre sus cuerpos y su vida sexual, son decisivos para que éstas alcancen su máximo potencial.