La serpiente condonera
Blog sobre prácticas seguras, responsables y positivas de la sexualidad, donde podrás encontrar materiales, noticias, enlaces…

Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva /Argentina
Reuneix i analitza informació sobre la situació de la salut sexual i reproductiva a l’Argentina, selecciona documents rellevants per als equips de salut, els gestors i els prenedors de decisions, i difon opinions d’experts en relació als principals problemes d’aquest camp.

Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR) / Guatemala
Seguiment sistemàtic i l’aplicació d’eines per a la construcció d’indicadors i recollida de dades que permetin comptar amb informació oportuna i de qualitat sobre l’avanç i desafiaments dels processos d’implementació de les polítiques de salut sexual i reproductiva.

Observatorio Mujeres y Salud / Uruguay
Reuneix i analitza informació sobre la situació de la salut sexual i reproductiva a l’Uruguay, incorpora indicadors, enllaços i documents rellevants per als equips de salut, població i organitzacions socials.

Organització Mundial de la Salut (OMS)
Autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas.

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC)
Articulación de organizaciones y personas del movimiento de salud de las mujeres cuya misión es promover la salud, el pleno ejercicio de los derechos humanos y la ciudadanía de las mujeres, a través de una transformación cultural, política y social en la región y a nivel global, desde una perspectiva feminista.

Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)
Fons de les NNUU destinat a finançar i a proveir assistència tècnica a programes i estratègies que promoguin la igualtat de gènere i l’empoderament de les dones.

Mujeres y Salud
Información científica en lenguaje comprensible, porque pretende ser una verdadera escuela de salud tanto para profesionales como para las destinatarias de los conocimientos, que somos absolutamente todas, por el sólo hecho de ser mujeres.

Equipo Daphne
Es un grupo integrado por siete expertos de reconocido prestigio en el ámbito de la ginecología. El Equipo Daphne se formó oficialmente en octubre de 1996, y desde entonces su principal objetivo es mejorar la educación sanitaria y la salud de la mujer española, prestando especial atención al fomento de las informaciones sobre el uso de métodos anticonceptivos como una vía para prevenir embarazos no deseados.

Guía sex joven (FPFE)
Recursos de sexualitat i anticoncepció específics per a joves, que existeixen en la xarxa sanitària pública en les diferents Comunitats Autònomes.

Departament de Salut de la Generalitat
Hi trobareu informació útil per a tenir cura de la vostra salut i prevenir les malalties.Els i les professionals del sistema sanitari català hi podreu consultar continguts actualitzats per mantenir i desenvolupar les vostres competències.

Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS)
Associació científica sense ànim de lucre que, des d’una perspectiva sociosanitària i a través d’un plantejament pluridisciplinar, pretén agrupar a professionals, ciutadans i ciutadanes interessats a contribuir a l’intercanvi d’idees, a la reflexió i a la investigació, en torn els problemes relacionats amb la salut.

Xarxa de dones per la salut
Xarxa de dones feministes motivades per la salut de les dones i del conjunt de la població.

Sexe Joves
Informació per a joves sobre sexualitat i anticoncepció, elaborat per l’Institut Català de la Salut i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Centre Jove d’anticoncepció i Sexualitat (CJAS)
Servei d’atenció específica als adolescents, de caràcter preventiu, que, des d’una visió pluridisciplinar i d’atenció global, pretén adaptar-se a les seves necessitats i inquietuds en relació amb la salut sexual i l’educació per a la prevenció.

Sexconsulta
Servei gratuït sobre temes de sexualitat i salut de l’Ajuntament de Palma al Centre d’Informació Jove (CIJ).