qui som

L’Observatori dels Drets Sexuals i Reproductius (ODSiR) és un espai impulsat des de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB) que s’inclou dins el programa d’incidència política i sensibilització de la pròpia entitat. L’ODSiR té com a objectiu, oferir a tota la població, la informació general relacionada amb els Drets Sexuals i Reproductius a través de la xarxa i, alhora, consolidar-se com un servei de referència per a persones professionals del sector, grups de recerca, entitats i administracions, pel que fa a la documentació especialitzada en aquest àmbit.

Es tracta d’un espai de difusió de la informació independent i d’una eina d’incidència política a través del coneixement de la realitat política i social i del seguiment de les normatives i lleis que els governs portin a terme en matèria de Drets Sexuals i Reproductius. L’ODSiR s’estableix com un espai dinàmic i obert al debat, la seva estructura promou la participació i la interacció de totes aquelles persones, entitats, institucions i/o administracions que en facin ús. La qual cosa el definirà com un espai de treball i coneixement comunitari. Coneixement que s’anirà elaborant i distribuint a través del treball en xarxa. Es tracta d’una nova eina per millorar la informació, fomentar la recerca, promoure la participació i el coneixement i, a la vegada, reivindicar l’acompliment dels Drets Sexuals i Reproductius reconeguts com a Drets Humans.